CLANDRAS

CLANDRAS

Karahallı çevresinin en önemli tarihi yapıtı olan clandras köprüsü zaman akışı içinde dünü bugüne bağlayan önemli bir yapıttır .Geçmişi günümüze bağlayan doğudan batıya uzanarak akışına devam eden Banaz çayı Menderes nehrine karışır Bu çay uşak tan denizli bölgesine uzanan yol üzerindedir. İşte bu çay üzerinde ilk çağlarda geçişi sağlayan clandras köprüsü takriben 2500 senelik bir tarih abidesidir

Clandras köprüsü; Tek gözlüdür Lidya dönemine ait olduğu ünlü Kral yoluna geçit verdiği bilinmektedir.
Köprü kasnak şeklinde kemerlidir Eni:1,75 m uzunluğu:24 m derinliği 17 metredir Çok kuvvetli taş kayalar üzerine inşa edilmiştir .

1979 senesinde Uşak ve çevresindeki tarihi tanıtmak için Karahallıya gelen TRT ekibi köprünü manzarasını ilginç bulmuş görüntüyü fotoğrafa almış TRT nin ekranlarında zaman boşluğu doldururken sık sık görüntülenmiştir .Bu da gösteriyorki Clandras köprüsü yapıldığı yer yapısı ve manzarası ile görülmeye değer bir yapıttır.

Uşak tarihi yazarı merhum öğretme Haşim TÜMER kitabında Bu köprü sanki bir geçit vazifesi görsün insanlar kullansın diye değil bir depremden ikiye bölünmüş dağı büsbütün yarılmaktan kurtarmak için yapılmış bağlantı gibi tuhaf bir telkin uyandırmakta niçin hangi hizmeti görmesi için neden yapıldığını en küçük bir i,şaretle bildirmeyerek insanın baktıkça hayretini arttırmaktadır.

Clandras köprüsünün yapılış tarzı büsbütün dikkat çekicidir köprünün iki ucu toprak içinde gömülmüş temeller üzerine değil vahşi dağ kayalarının yarı beli üzerine bindirilmiştir taşların yüzeyleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbiri içine kenetlenmiştir kemeri kasnak biçimindedir köprünün iki ucunda işlek bir vazişfe gördüğüne alamet olacak aşıntı yoktur her hangi bir yerinde yapanı yaptıranı yoktur tarih kitaplarıda bize bu köprü ile ilgili bilgi vermemekte sadece Odr.Prof.İ.Hakkı UZUNÇAREŞILI nın kütahya şehri adlı eserinde zikre şayan anlatımı ile frigyalılara ait olduğu yazmaktadır.

Birde Lidya hükümdarı gyges in (MÖ.670-652) memleketinde ticareti geliştirmek için yaptırdığı meşhur kral yolunun üzerine düşmesinde lidyalılara ait olması gibi bir yakınlık vardır .Ramsay kral yolu güzergahını tarif ederken (Yolun dağlardan uşak ovasına girmiş olmasına….) yazar .Bu bilgi clandras köprüsünün kral yolu üstünde o yol için yapılmış olmasına işaret olmaktadır.

Köprünün etrafında banaz çayının akışına doyum olmayacak manzara güzelliği vardır köprünün yakınında karahallı elektrik santral binası bu tarihi abidenin ihtişamını ve çevresindeki manzara güzelliğini tamamlayan bir tesis olarak gözönüne gelmektedir elektrik santralının su fazlası beton kanal ile köprünün yanı başından banaz çayına akıtılmıştır 17 m yükseklikten dökülen 1 değirmenlik temiz beyaz su burada bir çağlayan olmakta ve banaz çayına karışmaktadır.

Köprünün batı yakasında kayalar oyularak su yolu yapılmış bu su yolunun taş oluklarla batıya doğru suyun akış istikametinde yapılmış büyük ihtimalle uyuz pınarı çevresindeki pınarlarınsuyu ulaş bağları denilen ve işlk çağlarda yerleşim yeri olan bu yerlere akıtılmıştır .