TARİHİ

KARAHALLI TARİHİ

Karahallı Adı Nereden Gelmektedir.

İlçenin tarihini ortaya koyacak kesin bilgiler yoktur. Ancak halk arasında yaygın bir inanışa göre Karahallı’yı, Kara Halil adında bir Türkmen beyi kurmuştur. Bundan 700 yıl önce Danişmentliler Süleymanlı Oymağında tabi Karahaliloğulları Ömerlisi ve diğerleri Karahallı bölgesine iskan edildiler. Bu bölgeye yerleşen Kara Halili Türkmen oymağı tarihi süreç içerisinde konar-göçer hayat şeklinden yerleşik hayata uyum sağlamış ve kültürel yapılarında göçebe hayat tarzının motiflerini de barındırmışlardır. Kara Halil Oğulları, Karahallı bölgesine yayılarak civar bölgelerde de yerleşim birimleri oluşturmuşlardır. Böylece Karahalil’in yerleştiği köyün adı Karahallı, Garib Hasan’ın yerleştiği köyün adı Karbasan, Kara Bedir’in yerleştiği köyün adı Karabedirler Köyü olarak zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır.

Cumhuriyet Öncesi Karahallı

M.Ö. 4000 yıllarda bölgede yerleşilmeye başlanmıştır. M.Ö. 1800 yıllarda Hititler bölgeye gelmişlerdir. M.Ö. 1200’lü yıllarda Frigyalıların egemenliğine geçmiştir. Bölge M.Ö. 547’de Pers imparatoru Kirus ile Perslerin eline geçmiştir. M.Ö. 324 Büyük İskender Persleri mağlup ederek Makedonya devletini kurmuştur. M.Ö. 260 Bergama Krallığı ve M.Ö. 132 ile M.S. 395 yılları arasında bölge Roma İmparatorluğu hakimiyetinde kalmıştır. Bölgede M.S. 165 yılında Pepouza şehri kurulmuştur. Bölge M.S. 395’den 1072’ye kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1071 yılında Malazgirt’te Selçuklu Türkleri ile Bizanslılar arasındaki Türklerin zaferi ile sonuçlanan savaştan sonra bölge Selçuklu Devleti hakimiyetine girmiştir. 13. yüzyılda da Türkler bölgeye gelip bugünkü Karahallı şehrini kurmuşlardır. 13-14. yüzyıl Germiyanoğulları hakimiyetindeki ilçe 1429 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 1907 yılına kadar köy olan Karahallı, 1908 yılında nahiye olmuştur.

Kurtuluş Savaşı’nda Karahallı

Batı Cephesi harekâtı içinde Sandıklı, Çivril, Çal ve Uşak kesimi içinde Karahallı’nın da yeri vardır. 28 Ağustos 1920’de Yunan işgaline uğramış olan Karahallı ilçesi, 2 Eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtarılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Karahallı

Uşak 1953 yılında Kütahya’dan ayrılarak il statüsüne kavuştuktan sonra, Karahallı’ da 9 Temmuz 1953 tarihinde Uşak iline bağlı ilçe merkezi olmuştur.

Osmanlı Devleti Dönemi Karahallı’da Sosyo-Ekonomik Yapı

Osmanlı Devleti dönemi, Karahallı’da sosyal hayat üzerine çok az kaynak vardır.