Devam Eden Projeler

KARAHALLI PROJELERİMİZ

Projelerimizi hazırlarken öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunları ele almayı düşündük.
İstihdamı arttırıcı girişimlerde bulunmak asıl hedefimiz. Çünkü Karahallı’da öncelikli mesele
işi alanını genişletmek ve istihdamı çözmeye yardımcı olmaktır. Her geçen gün nüfus olarak
gerileyen ilçemiz köy olmaya doğru gitmekte. Belediye rutin işlerin dışında hiçbir girişimde
bulunmamaktadır. Günümüz belediyeciliği yönettiği yerin sosyal ve ekonomik bütün
sorunlarını gören ve çözüm arayan belediyecilik anlayışıdır. Belediyecilik anlayışımız Ankara
yapsın anlayışı değil, proje hazırlayıp yapılmasına öncülük etme anlayışıdır. İlçemizin atıl
durumda olan gücünü ortaya çıkarmak, beraberliği sağlamak ve ortak hareket etmeyi
hedeflemektedir. Bütün eksikliğimiz projesizlik ve beraberlikten uzak olmamızdır.

TOKİ PROJELERİ

TOKİ Birinci etaba olan ilgi ikinci etabında ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bununla ilgili
girişimlerde bulunarak ikinci etabın başlanması için çalışılacaktır. İlçemize yeni konutların
kazandırılması önemlidir. Pek çok memurumuz kiralık ev bulamadığından dolayı dışarıdan
gidip gelmektedir. Pek çok vatandaşımızın yeni ve konforlu eve ihtiyacı vardır.
Bir diğer husus Organize Sanayi’de TOKİ’nin yapacağı fabrika binalarıdır. Bunun projeleri
hazırdır. Bunla ilgili yoğun girişimlerde bulunularak fabrikaların yapılmasını amaçlıyoruz.
Karahallı için esas önemli olan mesele budur. İstihdamın artması demek tükenmeye dur
demektir. Göçe dur demektir. Bütün enerjimizi buna harcayacağız.
ORGANİZE UŞAK YOLU

Bu yolla alakalı bütün devlet ve sivil kurumlarımız beraber üst düzey girişimlerde bulunarak,
hükümetimizin desteğini sağlayarak projenin uygulamaya geçmesi için çalışılacaktır. Ayrıca
Organize Sanayi’nin giriş ve çıkışları revize edilecektir. Tır ve kamyonlar giriş ve çıkışlarda
zorlanmaktadır. Bu sorun çözülecektir.

KARAHALLI MEYDAN ÇARŞI PROJESİ

Karahallı çarşısının ortasında bulunan virane alan kamulaştırılarak, halkımızla olan
istişarelerle pazar yerinin bir bölümünü (süt ürünleri ve giyim; süt ürünlerinin kapalı yerlerde
daha sıhhî şartlarda sunumunu amaçlamak) getirmek ya da meydan ve dükkânlar yaparak
çarşıyı canlandırılmak amaçlanmıştır. Bununla ilgili projeler hazırlatılarak esnafımızla ve
halkımızla ortak bir karar verilecektir. Çarşımız esnafı senelerden beri mağdurdur. Pazar
alışverişini yapanlar çarşıya uğramadan gitmektedir. Esnafımızın faydalanamaması her geçen
gün kan kaybetmesine artık bir dur dememiz gerekmekte. Bu husus esnafımızla yapılacak
yoğun istişarelerle çözülecektir. Çarşı projemiz olmazsa olmazımızdır.

SANTRAL DERESİ

Santral Deresi ile alakalı hali hazırda İl Özel İdare bir proje hazırlamıştır. Bunun uygulamaya
sokulması ivedi olarak gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunarak sonuçlandırılacaktır.

Santral Deresinin baraj, kanal ve tribünleri çağımızın gereklerine uygun olarak revize
edilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda gelecek olan özel teşebbüsün önü açılacaktır. Köhnemiş,
eskimiş teknolojiyle elde edilen, kendine zor zar yeten sistemlerin yerine çağın gereklerine
uygun sistemler yapılacaktır. Buradan elde edilecek elektrik fazlası ilçemize sanayicimize
verilecektir. Bu sayede ilçemiz ek gelir elde edecektir. Bu projelere devletin desteği
mevcuttur. Pek çok hibe bu tür çevreci projelere verilmektedir.
YURT PROJESİ

İlçemize 240 öğrenci kapasiteli yurt yapılacaktır. Projesi ve kaynağı hazır olan bu projenin
uygulamasına hemen geçilecektir. İlçemizde öğrenci konaklaması başlı başına bir sorundur.
Bununla ilgili mevcut yönetim hiçbir müspet girişimde bulunmamıştır. Ek bölümlerin gelmesi
buna bağlıdır. İlçemize ek gelir getiren öğrencilerin ilçemizi tercih etmesi gerekmektedir.
Bölüm sayısını 10’a çıkartmak, ikinci öğretimlerini getirmek yurt sorununu çözmekle
hallolacaktır. K.Y.K ile de irtibata geçip onlarında bu konuda proje hazırlaması istenecektir.
Bununla ilgili her türlü girişimde bulunulacaktır.

KARBASAN KÖYÜ’NÜ MAHALLE YAPMA

Karbasan Beldesi’nin isteyip de mevcut yönetimin siyasi nedenlerden dolayı reddettiği
Karahallı’ya mahalle olma istekleri yeniden gündeme alınacaktır. Bu sayede hem mevcut atıl
durumda ki güçle Karbasana hizmet verilmiş olacak hem de Belediye gelirleri arttırılacaktır.
Belediye’nin devletten alacağı ödenekte bu oranda artacaktır. Karbasan Beldesi’nin temiz su
kaynaklarını kullanma çalışmaları gündeme alınacaktır.
MOBESE KAMERALARI

Suçun oluşmasını önleyici tedbirlerin alınmasını, meydana gelen olayların aydınlatılmasını
suç ve suçlularla mücadelede gelişen teknolojik imkânların kullanılmasını, ilçemizde daha
önce meydana gelen hırsızlık gibi suçlarda polisin günlük çalışmalarına kolaylık sağlanmasını
hedefleyerek ilçe giriş ve çıkışlarına, çarşı merkezinin olası yerlerine kamera
yerleştirilecektir.

KARANCAK TEPESİ PEYZAJ DÜZENLEMESİ
Karancak Tepesinde ki düz alan peyzaj düzenlemesi yapılarak halkımızın kullanımına
sunulacaktır. İnsanlarımız piknik yapmaya çevre ilçelere gitmeyecektir.
YOL-KALDIRIM DÜZENLEMESİ

Aşırı yağmurlarda yolların kullanılmasına olanak vermeyen yağmur suları, tahliye kanalları
ile aktarımı sağlanarak sorun olmaktan çıkarılacaktır. Bu problemde senelerdir çözülmemiştir.
Çarşımıza yakışmayan bu sorun açılacak su tahliye kanalları ile kolaylıkla çözülecektir.
Kaldırımlar uygun standartlar getirilerek engelli vatandaşlarımızın da rahat kullanabilmesi
için revize edilecektir.

KÜLTÜR FESTİVALİ

Çevre ilçeler içinde festivali olmayan tek ilçeyiz. Sosyal yönden sönük olan ilçemizin en
azından kaynaşmamıza vesile olacak bu tür organizasyonlara ihtiyacı vardır. Festivalin
yeniden yapılması için çalışılınacaktır.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK PROJELER

Gerek halkımıza, gerekte ilçemizde okuyan öğrencilerimiz için yurt içi gezi programları tertip
edilecektir. Öğrencilerimizin bu sayede gezi kültürü artmış olacak ve ayrı üniversite
öğrencilerimiz için Karahallı hatıralarla dolu bir öğrencilik dönemi olacaktır.
Kültür Merkezinde bir etüt merkezi oluşturulacak ve öğrencilerimize rehberlik yapılacaktır.

SU PROJESİ

İlçemiz için daha içilebilinir su kaynakları araştırılarak daha temiz ve ucuz su tedariki
sağlamak için çalışılacak. Bununla ilgili araştırmalar yapılacak en ucuz maliyetli İçtiğimiz
suyun kirli olduğunu içilemeyecek olduğunu neden olduğu sağlık problemlerinden bile
bilebiliriz. Mevcut su organize sanayiye aktarılacaktır.
İTFAİYE MERKEZİ

Maalesef bir itfaiye merkezi olmadığı için olası yangın durumlarında itfaiyemiz hazır
olmadığı için geç müdahale etmektedir. Kış aylarında suyun donmaması için araçlarda su
bulunmamakta ve yangın durumların doldurulmakta. Bu durumun neden olduğu geç
müdahalelerin önüne geçilecektir.

ÇOCUK PARKLARININ YENİLENMESİ

Mevcut eskimiş çocuk parkları yenilenecek, oturma alanları konulacak ve ağaçlandırılacaktır.
Uygun alanları yeni parklar yapılacaktır. Parkların içlerine spor aletleri yerleştirilerek spor
yapmak isteyen vatandaşlarımıza imkân hazırlanacaktır.
MEZARLIK DÜZENLEMESİ

Mezarlığın içersine bir şadırvan yapımı ve yağmurlu havalarda daha rahat defin merasimi için
açılır kapanır tente yapılacaktır.

GARAJIN DÜZENLENMESİ

Şehrin önemli göstergelerinden biridir garajlar. Mezbeleliği andıran garajın yeniden
düzenlenmesi için proje çalışmaları yapılacaktır.

GÖLET ALANLARI VE AĞAÇLANDIRMA

İlçemiz köylerinin uygun olan yerlerine göletler yapmak suretiyle orman yangınları için hem
bir su kaynağı hem de tabiattaki canlılığı arttırmak hedeflenmiştir. İnsanlarımız için hem bir

mesire alanı hem de hayvanlar için su kaynağı oluşturulmuş olacaktır. Zira ilçemiz arazileri
çıplaktır, uygun olan ağaçlandırma projeleri geleceğimiz için evlatlarımıza bir borçtur.